Menu

  O nás - kontakty

   Naše tarify

   Překlady

  Tlumočení

  Další služby

Tlumočení 


 

ANGOLARES_jazykové služby - Všechny zásadní informace týkající se jazyků a zaměření zmíněné v oddíle o překladech, platí v podstatě také o tlumočení.
Na Vaše důležitá obchodní jednání si můžete objednat konsekutivní a doprovodné tlumočení; pro konference, semináře,sympozia, veřejné přednášky a nejrůznější jednání v sálech Vám zajistíme tlumočení simultánní.
Tlumočení si můžete objednat telefonicky či elektronickou poštou. Stejným způsobem Vám potvrdíme Vaši objednávku.

Elektronickou poštou
info@angolares.info

Telefonicky:
+420 603 548 430

Poštou na adresu:
Mgr. Eva Angolaresová
 U Kola 1255
470 01 Česká Lípa


Storno objednávky: Odřekne-li objednavatel činnost tlumočníka v době tří dnů před začátkem akce nebo v době kratší, musí uhradit všechny prokazatelně vzniklé náklady a poplatek 100% základní sazby připadající na 1 půlden (jedná-li se o akci kratší než 1 den). Pokud je stornována akce delší než 1 den zaplatí objednavatel stornovací poplatek 100% základní sazby připadající na 1 den tlumočení .

 Informace obsažené v překladech a vyslechnuté během tlumočení jsou samozřejmě považovány za přísně důvěrné.