Překlady

Nabízíme překlady beletrie nebo textů s všeobecnou či odbornou tematikou z románských jazyků do češtiny a naopak z češtiny do jednotlivých románských jazyků, a nebo z jednoho románského jazyka do druhého. Z románských jazyků v současné době nabízíme překlady francouzštiny, španělštiny, katalánštiny, portugalštiny a dále italštiny a rumunštiny. Z ostatních jazyků nabízíme překlady ruštiny, angličtiny a němčiny.

Taktéž provádíme překlady se soudním ověřením. Soudně ověřený překlad je svázán s originálem a je opatřen tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem. Přeložíme například vaše soukromé dopisy, novinové a časopisecké články zabývající se každodenní problematikou, rovněž překládáme odborné texty týkající se následujících oblastí: právo, technika, ekonomie, politika, přírodní a společenské vědy.

U nás si tedy také můžete nechat přeložit různé druhy smluv, výpisů, zápisů z jednání, zákonů, vyhlášek, zpravodajů. Dále nabízíme překlady pracovních postupů, návodů k použití a montáži, katalogů apod.

Dále můžeme nabídnout naše webovské překladatelské služby. Naši specialisté na překlad a tvorbu WWW stránek mohou pro Vás přeložit nebo vytvořit Vaše stránky či prezentace na Internetu. Tato nabídka se týká jak jednotlivých stránek, tak i provázaných prezentací či celých WWW serverů. Překlad vyhotovíme ve Vámi stanovené grafické úpravě. Přeložené texty můžeme dodat v digitální podobě (tj. na médiích a elektronickou poštou) v požadovaném formátu, nebo vytištěné. Má-li zákazník sídlo v okresech Děčín, Česká Lípa, Liberec,Jablonec n/N., Mělník, Mladá Boleslav nebo v Praze, je možné média či písemnosti doručit osobně, jinak mohou být zákazníkovi zaslány kurýrní službou či doporučeným dopisem. Přeložené texty posiláme elektronický. Překlady můžete objednat a texty ve výchozím jazyce lze zaslat:

Elektronickou poštou:
info@angolares.info

Telefonicky:
+420 603 548 430

Poštou na adresu:
Mgr. Eva Angolaresová
U Kola 1255
470 01 Česká Lípa