Menu

  O nás - kontakty

   Naše tarify

   Překlady

  Tlumočení

  Další služby

Překlady 


 

ANGOLARES_jazykové služby - Nabízíme překlady beletrie nebo textů svšeobecnou či odbornou tematikou z románských jazyků do češtiny a naopak z češtiny do jednotlivých románských jazyků, a nebo z jednoho románského jazyka do druhého. Z románských jazyků v současné době nabízíme překlady francouzštiny, španělštiny, katalánštiny, portugalštiny a dále italštiny a rumunštiny. Z ostatních jazyků nabízíme překlady ruštiny, angličtiny a němčiny.

Taktéž provádíme překlady se soudním ověřením. Soudně ověřený překlad je svázán s originálem a je opatřen tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem.
Přeložíme například vaše soukromé dopisy,novinové a časopisecké články zabývající se každodenní problematikou, rovněž překládáme odborné texty týkající se následujících oblastí: právo, technika, ekonomie,politika, přírodní a společenské vědy.

U nás si tedy také můžete nechat přeložit různé druhy smluv, výpisů, zápisů z jednání, zákonů, vyhlášek,zpravodajů. Dále nabízíme překlady pracovních postupů,návodů k použití a montáži, katalogů apod.

Dále můžeme nabídnout naše webovské překladatelské služby.
Naši specialisté na překlad a tvorbu WWW stránek mohou pro Vás přeložit nebo vytvořit Vaše stránky či prezentace na Internetu.
Tato nabídka se týká jak jednotlivých stránek, tak i provázaných prezentací či celých WWW serverů.
Překlad vyhotovíme ve Vámi stanovené grafické úpravě.
Přeložené texty můžeme dodat v digitální podobě (tj. na médiích a elektronickou poštou) v požadovaném formátu, nebo vytištěné. Má-li zákazník sídlo v okresech Děčín, Česká Lípa, Liberec,Jablonec n/N., Mělník, Mladá Boleslav nebo v Praze, je možné média či písemnosti doručit osobně, jinak mohou být zákazníkovi zaslány kurýrní službou či doporučeným dopisem. Přeložené texty posiláme elektronický.
Překlady můžete objednat a texty ve výchozím jazyce lze zaslat:

Elektronickou poštou
info@angolares.info

Telefonicky:
+420 603 548 430

Poštou na adresu:
Mgr. Eva Angolaresová
 U Kola 1255
470 01 Česká Lípa

 


Informace obsažené v překladech a vyslechnuté během tlumočení jsou samozřejmě považovány za přísně důvěrné.